Konferencja „Wartość stanowionego prawa. Prawo a sprawiedliwość”

Jest mi miło poinformować, że zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Krajowe Przymierza dla Polski planem działań, Krajowy Ośrodek Studiów – Analiz „KOSA”, zorganizował konferencję, pt: „Wartość stanowionego prawa. Prawo a sprawiedliwość” Konferencja odbyła się dnia 10 grudnia 2014 r. o godz. 16:00, w Warszawie, ul. Sienna 45 lok. 5. Udział w charakterze …

Czytaj więcej…

Samorządność

Głosy w dyskusji na temat samorządności podczas Zgromadzenia Krajowego Przymierza dla Polski. Przemawiają Mariusz Ambroziak – kandydat Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej do Sejmiku oraz Witold Rak – były Marszałek Województwa Radomskiego, Burmistrz Grójca, Przewodniczący Rady Miejskiej, Członek Rady Powiatu.

Oświadczenie Przymierza dla Polski w sprawie wyborów samorządowych

Ustanowienie samorządu było jednym z poważniejszych osiągnięć przemian ustrojowych w Polsce. Po kolejnych zmianach prawnych i niegodnych praktykach, samorząd stał się zaprzeczeniem samorządności. Bardzo wiele gmin stało się udzielnymi księstwami. Nierzadko wójt, burmistrz podporządkował sobie radnych tworząc „dwory”, uzależniając od siebie urzędników i instytucje działające w gminie. Interes jednostki, partii …

Czytaj więcej…