Samorządność

Głosy w dyskusji na temat samorządności podczas Zgromadzenia Krajowego Przymierza dla Polski. Przemawiają Mariusz Ambroziak – kandydat Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej do Sejmiku oraz Witold Rak – były Marszałek Województwa Radomskiego, Burmistrz Grójca, Przewodniczący Rady Miejskiej, Członek Rady Powiatu.

Uczczenie przez Zgromadzenie PdP 30 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Zgromadzenie Krajowe Przymierza dla Polski, w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy PdP oraz przedstawiciele stronnictw,  stowarzyszeń m. innymi: Ruch Narodowy, Polscy Chrześcijańscy Demokraci Pospolite Ruszenie, „Oburzeni”, Anonimus, Kombatanci, odbyło się 19 października 2014 r.  w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Wszyscy uczestnicy uznali tę datę – 30 rocznicę męczeńskiej śmierci …

Czytaj więcej…

Zgromadzenie Krajowe Przymierza dla Polski

Zgromadzenie Krajowe Przymierza dla Polski        Rok 2014 – to 25 rocznica przemian ustrojowych, 15 lat od wstąpienia Polski do NATO i 10 lat od członkostwa w Unii Europejskiej.  Czas pogłębionej analizy stanu Państwa, miejsca Polski w Europie i na świecie.   Niestety. Klasa polityczna rządząca Polską nie wykorzystała tej …

Czytaj więcej…

Program Zgromadzenia

      Zgromadzenie poświęcone będzie ocenie sytuacji w  Państwie i wytyczeniu kierunków działania na przyszłość. Przedstawimy zręby Programu dla Polski, oraz podejmiemy działania związane z wyborami samorządowymi. Zaprezentowany zostanie również Kodeks Polityka    Program: 11.00 – Rejestracja uczestników. 11.30 – Otwarcie Zgromadzenia, wystąpienie Przewodniczącego PdP. 12.00 – 14.30-  Wystąpienia Gości, debata. 14.30 …

Czytaj więcej…