Samorządność

Głosy w dyskusji na temat samorządności podczas Zgromadzenia Krajowego Przymierza dla Polski. Przemawiają Mariusz Ambroziak – kandydat Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej do Sejmiku oraz Witold Rak – były Marszałek Województwa Radomskiego, Burmistrz Grójca, Przewodniczący Rady Miejskiej, Członek Rady Powiatu.

Oświadczenie Przymierza dla Polski w sprawie wyborów samorządowych

Ustanowienie samorządu było jednym z poważniejszych osiągnięć przemian ustrojowych w Polsce. Po kolejnych zmianach prawnych i niegodnych praktykach, samorząd stał się zaprzeczeniem samorządności. Bardzo wiele gmin stało się udzielnymi księstwami. Nierzadko wójt, burmistrz podporządkował sobie radnych tworząc „dwory”, uzależniając od siebie urzędników i instytucje działające w gminie. Interes jednostki, partii …

Czytaj więcej…

Uczczenie przez Zgromadzenie PdP 30 rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki

Zgromadzenie Krajowe Przymierza dla Polski, w którym uczestniczyli członkowie i sympatycy PdP oraz przedstawiciele stronnictw,  stowarzyszeń m. innymi: Ruch Narodowy, Polscy Chrześcijańscy Demokraci Pospolite Ruszenie, „Oburzeni”, Anonimus, Kombatanci, odbyło się 19 października 2014 r.  w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Wszyscy uczestnicy uznali tę datę – 30 rocznicę męczeńskiej śmierci …

Czytaj więcej…