Konferencja „Wartość stanowionego prawa. Prawo a sprawiedliwość”

Jest mi miło poinformować, że zgodnie z przyjętym przez Zgromadzenie Krajowe Przymierza dla Polski planem działań, Krajowy Ośrodek Studiów – Analiz „KOSA”, zorganizował konferencję, pt:

„Wartość stanowionego prawa. Prawo a sprawiedliwość”

Konferencja odbyła się dnia 10 grudnia 2014 r. o godz. 16:00, w Warszawie, ul. Sienna 45 lok. 5.

Udział w charakterze panelistów wzięli:

 1. Sen. Piotr Łukasz Andrzejewski: „Stanowienie prawa, a przykład jego stosowania na podstawie ordynacji wyborczej”.
 2. Mec. Maciej Bednarkiewicz: „Uwagi o polskim wymiarze sprawiedliwości”.
 3. Dr Ryszard Piotrowski: „Uwagi o stanowieniu prawa w Polsce”

Tezy poddane pod dyskusję, na konferencji:

1. Wartość stanowionego prawa.

 • nadmiar stanowionego prawa
 • zbyt częste zmiany prawa
 • brak stabilności i przewidywalności linii stanowionego prawa
 • sprzeczność uregulowań prawnych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach
 • brak spójnej koncepcji, czym ma być prawo, normą czy regulatorem
 • brak przejrzystości dla przeciętnego obywatela obowiązujących uregulowań prawnych
 • rola Konstytucji RP w obowiązującym prawie
 • obowiązujące uregulowania prawne, a rozwój przedsiębiorczości
 • implementacja prawa stanowionego przez organy UE do prawa obowiązującego w Polsce
 • bierność przedstawicieli Rzeczpospolitej Polskiej przy kreowaniu prawa wspólnotowego i międzynarodowego

2. Prawo a sprawiedliwość.

 • przewlekłość prowadzonych postępowań
 • komunikacja społeczna sądów – czy sędziowie w sposób zrozumiały przedstawiają podsądnym i społeczeństwu argumenty, które były podstawą wydanego orzeczenia?
 • „zdroworozsądkowe podejście” do prawa – „duch prawa” (np. casus osadzenia z ZK za kradzież batonika)
 • pozycja sędziego wśród zawodów prawniczych – czy sędzia powinien być „ukoronowaniem” kariery prawniczej?
 • czy jest potrzebny system weryfikacji kompetencji sędziego w trakcie sprawowanej przez niego funkcji?
 • udział czynnika społecznego w postępowaniach sądowych
 • wybieralność sędziów i prokuratorów przez społeczeństwo – czy jest potrzebna, a jeśli tak – to których i w jaki sposób?

Materiały z konferencji posłużą do przedstawienia rekomendacji dla zespołu opracowującego powyższe zagadnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *